CODE: HOA_CAM_TAY_001

Hoa cưới cầm tay by ngohai - 0908552630 , Hoa cưới cầm tay by ngohai - 0908552630, Hoa cưới cầm tay by ngohai - 0908552630

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 600.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng đỏ, hồng sen và cúc tím

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-do-hong-sen-va-cuc-tim-1