CODE: HOA_CAM_TAY_007

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Các hoa sử dụng: hoa hồng nhập đủ màu sắc, hoa tulip, thanh liễu...
Kết dạng suối, kết hợp phụ kiện mang phong cách tây

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-nhap-du-sac-mau-22