CODE: HOA_CAM_TAY_008

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 700.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp lan hồ điệp & hoa hồng

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-lan-ho-diep-hoa-hong-23