CODE: HOA_CAM_TAY_024

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 650.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng sen và lan trắng hồng

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-sen-va-lan-trang-hong-39