CODE: HOA_CAM_TAY_029

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 500.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng cánh sen

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-canh-sen-44