CODE: HOA_CAM_TAY_030

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 850.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng phấn, địa lan xanh  và cát tường tím

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-phan-dia-lan-xanh-va-cat-tuong-tim-45