CODE: HOA_CAM_TAY_033

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng trắng và lan vàng
Hoa kết dạng suối

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-trang-va-lan-vang-48