CODE: HOA_CAM_TAY_037

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng sen, địa lan và cát tường...
Hoa kết dạng tròn , kết hợp phụ kiện lông vũ...

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-sen-dia-lan-va-cat-tuong-52