CODE: HOA_CAM_TAY_045

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng sen và cẩm tú cầu xanh.
Kết hợp vài phụ hiện hoa giấy rất xinh

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-sen-va-cam-tu-cau-xanh-60