CODE: HOA_CAM_TAY_047

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng trắng, hồng sen, cát tưởng và cúc tím

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-trang-hong-sen-cat-tuong-va-cuc-tim-62