CODE: HOA_CAM_TAY_048

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng sen, hoa cúc và lan đủ màu.

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-sen-hoa-cuc-va-lan-du-mau-63